மகாவிஷ்ணு ஆயர்பாடியிலே கண்ணனாக அவதரித்த காலத்தில், ஆயர்பாடியிலுள்ள இடைக்குலப் பெண்கள் கண்ணனுடன் உயிராய் இருந்து வந்தனர். இதைக்கண்டு வெகுண்ட ஆயர்கள் தம் வீட்டுப் பெண்களுக்கும் கண்ணனுக்கும் தொடர்பு …

0 FacebookTwitterPinterestEmail

காதலென்று
கெறங்கிப் போன
பல பெயக்களோட
பண்டாரப் பெய
கதை
இதுதான்..

காதலித்தாள்
கையைத் தொட்டாள்.

எந்நேரமும்
மனசுக்குள்
சில்..வண்டாய்
சிறகடித்தாள்.

கொஞ்சம்
தொட்டுக்கக் கூட
அனுமதித்தாள்..…

0 FacebookTwitterPinterestEmail